Пасведчанне

Адрас электроннай пошты УП «Белдзяржпаляванне» otdelvgu@yandex.by (для перапіскі па пытаннях звязаных з тэрмінамі абмену і вырабу дзяржаўных пасведчанняў)

Інфармацыя аб правядзенні падрыхтоўчых курсаў "Дыстанцыйная падрыхтоўка да здачы спецыяльнага паляўнічай экзамен" знаходзіцца тут

Згодна Правілаў вядзення паляўнічай гаспадаркі і палявання, зацверджаных Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 8 снежня 2005 г. №580, у рэдакцыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь №386 ад 23.07.2010г. права на паляванне на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь з прыладамі палявання прадастаўляецца:

            - дзеяздольным грамадзянам Рэспублікі Беларусь, якія дасягнулі 18 гадоў, а таксама дзеяздольным замежным грамадзянам і асобам без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (далей грамадзяне), якія маюць дзяржаўнае пасведчанне на права палявання і выплаты дзяржаўнай пошліны за прадастаўленне права на паляванне;

            - замежным грамадзянам пры наяўнасці адпаведнага дазволу на захоўванне і нашэнне паляўнічай зброі, выдадзенага ў дзяржаве іх звычайнага месца жыхарства;

            Дзяржаўнае пасведчанне на права палявання сапраўды пры наяўнасці карткі ўліку парушэнняў і выплаты дзяржаўнай пошліны з адзнакай аб яе выплаце за год, у якім вырабляецца паляванне.

            Пасля падачы заявы прэтэндэнт на атрыманне дзяржаўнага пасведчання на права палявання здае спецыяльны паляўнічы экзамен, які ўяўляе сабой тэст па веданні прыродаахоўнага заканадаўства, біялогіі дзікіх звяроў і птушак, правілаў палявання ў Рэспубліцы Беларусь, правілаў бяспекі на паляванні і абыходжання з паляўнічым зброяй, прыладам палявання, даўрачэбнай дапамогі і да т.п.

            Дзяржаўныя пасведчання на права палявання і карткі ўліку парушэнняў і выплаты дзяржаўнай пошліны выдаецца ў месячны тэрмін з дня здачы грамадзянамі спецыяльнага паляўнічай іспыту па прад'яўленні пашпарта. Дзяржаўнае пасведчанне на права палявання выдаецца тэрмінам на 10 гадоў.

Для атрымання новага дзяржаўнага пасведчання на права палявання і карткі ўліку патрабуецца:

1. Заява ўсталяванай формы (пры сабе мець пашпарт);

2. Фотаздымкі каляровыя 3х4 - 3 шт .;

3. Дакумент, які пацвярджае падрыхтоўку да здачы спецыяльнага паляўнічай іспыту;

4. Квітанцыі аб аплаце:

УП 'Белдзяржпаляванне'
АСБ "Беларусбанк", BY06AKBB30120000052620000000; код AKBBBY2X
УНП 101435427;
Прызначэнне плацяжу: за дзяржаўнае пасведчанне на права палявання і картку ўліку парушэнняў правілаў палявання - 25,5 руб.

Дзярж. пошліна на права палявання аплачваецца штогод:
Атрымальнік плацяжа: Галоўнае ўпраўленне Міністэрства фінансаў РБ па Віцебскай вобласці
р/с BY38AKBB36003230019350000000; БИК AKBBBY2X
Прызначэнне плацяжу 03003: дзяржаўная пошліна на права палявання - 1 базавая велічыня (25,5 руб.).

Абмен і выдача дубліката дзяржаўнага пасведчання
Згодна з п. 103 Правілаў вядзення паляўнічай гаспадаркі і палявання, зацверджаных Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 8 снежня 2005 г. №580 "Аб некаторых мерах па павышэнню эфектыўнасці вядзення паляўнічай гаспадаркі і рыбагаспадарчай дзейнасці, удасканаленні дзяржаўнага кіравання імі" у рэдакцыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 5 снежня 2013 г. №551 (далей - Правілы), па заканчэнні тэрміну дзеяння дзяржаўнага пасведчання на права палявання вырабляецца яго абмен у адпаведнасці з заканадаўствам аб адміністрацыйных п оцедурах без праходжання спецыяльнай паляўнічай экзамену.

Для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры «Абмен дзяржаўнага пасведчання на права палявання» неабходна звярнуцца ва ўстанову Міністэрства лясной гаспадаркі па месцы жыхарства (для жыхароў г. Мінска і Мінскага р-на - УП «Белдзяржпаляванне», для астатніх грамадзян - лясгас Міністэрства лясной гаспадаркі).

Адміністрацыйная працэдура «Абмен дзяржаўнага пасведчання на права палявання» ажыццяўляецца ў адпаведнасці з пунктам 16.102 пераліку адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. №200.

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином при осуществлении административной процедуры:

1)   заявление (заполняется в УП «Белгосохота»);

2)   паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

3)   государственное удостоверение на право охоты;

4)   две цветные фотографии заявителя размером 30 х 40 мм;

5) документ, подтверждающий внесение платы за возмещение затрат на изготовление бланка государственного удостоверения на право охоты.

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры

1 базовая величина за изготовление бланка государственного удостоверения на право охоты (25 руб. 50 коп.)

Дополнительные услуги

регистрация в реестре охотников – 50 коп.; чехол для карточки – 1 руб. 50 коп.

Максимальный срок осуществления административной процедуры

1 месяц со дня подачи заявления

Минимальный срок осуществления административной процедуры 

3 рабочих дня с момента подачи заявления в УП "Белгосохота";

3 рабочих дней с момента поступления документов из лесхоза Министерства лесного хозяйства (дополнительная оплата – 10 руб.)

Срок действия государственного удостоверения

10 лет

 


Согласно п. 104 Правил в случае прихода в негодность либо утраты (хищения) государственного удостоверения на право охоты выдается его дубликат в соответствии с законодательством об административных процедурах

Для осуществления административной процедуры «Выдача дубликата государственного удостоверения на право охоты взамен пришедшего в негодность, утраченного (похищенного) удостоверения» необходимо обратиться в учреждение Министерства лесного хозяйства по месту жительства (для жителей г. Минска и Минского р-на – УП «Белгосохота», для остальных граждан – лесхоз Министерства лесного хозяйства).

Административная процедура «Выдача дубликата государственного удостоверения на право охоты взамен пришедшего в негодность, утраченного (похищенного) удостоверения» осуществляется в соответствии с пунктом 16.103перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. №200.

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином при осуществлении административной процедуры:

1) заявление с указанием причины выдачи дубликата (заполняется в УП «Белгосохота»);

2)  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

3)  пришедшее в негодность государственное удостоверение на право охоты (при его наличии);

4)  две цветные фотографии заявителя размером 30 х 40 мм;

5) документ, подтверждающий внесение платы за возмещение затрат на изготовление бланка государственного удостоверения на право охоты.

Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры

1 базовая величина за изготовление бланка государственного удостоверения на право охоты (25 руб. 50 коп.)

Дополнительные услуги

регистрация в реестре охотников – 50 коп.; чехол для карточки - 1 руб. 50 коп.

Максимальный срок осуществления административной процедуры

1 месяц со дня подачи заявления

Минимальный срок осуществления административной процедуры

3 рабочих дня с момента подачи заявления в УП "Белгосохота";

3 рабочих дней с момента поступления документов из лесхоза Министерства лесного хозяйства (дополнительная оплата – 10 руб.)

Срок действия государственного удостоверения

на срок действия удостоверения, выданного ранее

Обращаем Ваше внимание, что право на охоту прекращается: по истечении срока действия государственного удостоверения на право охоты; в случае утраты государственного удостоверения на право охоты; при призанании недействительным недействительным государственного удостоверения на право охоты (п. 106 Правил)

Реквизиты для оплаты административных процедур:

УП «Белгосохота»

Юр.адрес: 223031, Минский р-н, аг. Ждановичи, ул. Парковая, д.26а, пом.3а

УНП 101435427, ОКПО 37501300, р/с  – BY06AKBB30120000052620000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк»,

г. Минск, пр. Дзержинского, д. 18, код AKBB BY 2X. (Платеж не через ЕРИП!!!)

ВНИМАНИЕ!!! Оплатить административную процедуру вы можете при заполнении заявления

непосредственно в УП «Белгосохота» в наличном или безналичном порядке. Телефон для справок: 8(017) 511-58-90

 

Телефон для справок: Ладнов Виктор Викторович (инженер по охотничьему хозяйству )

                                                       тел. 8-02131-6-07-56

                                                       моб.тел. +375 33 3056696